Ile wynosi nowa składka zdrowotna przedsiębiorcy rozliczającego podatek dochodowy w formie ryczałtu?

Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem w 2024 roku.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem nalicza miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru, która stanowi odpowiedni procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale.

  • Przychody do 60 000 zł – składka zdrowotna wynosi 399,60 zł miesięcznie.
  • Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł – składka zdrowotna wynosi 666,00 zł miesięcznie.
  • Przychody powyżej 300 000 zł – składka zdrowotna wynosi 1198,80 zł miesięcznie.