Ważne zmiany w składkach na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców!

Podatnicy, którzy nie korzystają z preferencyjnych warunków opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, muszą przygotować się na nowe przepisy. Od teraz, podstawa wymiaru składek będzie wynosić 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, co oznacza minimalną kwotę 4694,40 zł. To zmiana, która wpłynie na wysokość składek społecznych:

  • Składka emerytalna: 916,35 zł,
  • Składka rentowa: 375,55 zł,
  • Składka chorobowa: 115,01 zł,
  • Składka wypadkowa: 78,40 zł,
  • Składka na Fundusz Pracy: 115,01 zł.

Dodatkowo, niezależnie od wybranej formy opodatkowania, wszyscy przedsiębiorcy zostaną objęci wyższą stawką składki zdrowotnej. W 2024 roku minimalna wysokość tej składki to 381,78 zł, co odpowiada 9% minimalnego wynagrodzenia.

Te zmiany oznaczają, że składki społeczne i zdrowotne będą wyższe dla wielu przedsiębiorców. To ważne, aby być na bieżąco z tymi przepisami i odpowiednio zaplanować swoje finanse.