Czym zajmuje się księgowość? Co wchodzi w jej skład?

Czym zajmuje się księgowość? Co wchodzi w jej skład?

1. Opracowanie i wdrożenie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont. Każda jednostka mająca osobowość prawną, tj. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki komandytowe muszą mieć politykę rachunkowości i plan kont. Mówi o tym...