Czy możliwe jest odliczenie VAT od zakupu paliwa, gdy na fakturze nie ma numeru tablicy rejestracyjnej?

Zgodnie z art. 86a ust.1 ustawy o VAT od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi , podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego (VAT).

Odliczenie VAT w pełnej wysokości (100%) w odniesieniu do wydatków:

  1. pojazdy wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej,
  2. związanych z pojazdami przewozowymi konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą,

Pojazdy uznawane są za wykorzystywane do działalności gospodarczej podatnika w przypadkach, jeżeli:

  1. pojazd wykorzystywany przez podatnika jest stricte go działalności, potwierdzony prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu. Ewidencja ta wyklucza używanie pojazdu do celów nie związanych z działalnością. Należy tu pamiętać o obowiązku złożenia VAT-26 do KAS.
  2. konstrukcja pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarcza jest nieistotne.
  • Do wydatków związanych z eksploatacją pojazdu zalicza się:
  • nabycie paliwa silnikowego,
  • oleju napędowego,
  • gazu,
  • usług naprawy,
  • usług konserwacji pojazdu.

Art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zawiera dane jakie powinny znaleźć się na fakturze VAT. W artykule tym nie ma mowy o obowiązku zamieszczania numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu. Nie ma też zakazu jego publikacji.

Tak więc, nie ma prawnych przeciwwskazań, aby odliczyć VAT z faktury za zakup paliwa. Podatnik ma prawo do odliczenia VAT od tego zakupu.

Należy pamiętać o odliczeniu prawidłowej wysokości jaka mu przysługuje 50% czy 100% podatku VAT wynikające z faktury dokumentującej zakup związanych z konkretnym samochodem osobowym.