Usługi księgowe Zielona Góra

MAGNER

Profesjonalna księgowość
Kompleksowe usługi księgowe dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych

Kompleksowa Oferta

Obsługa księgowa

Nasze Biuro oferuje szeroki zakres usług dostosowany do potrzeb klienta.

Księgowość

 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowe)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa)
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT
 • zobowiązania podatkowe – przygotowywanie przelewów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Dodatkowe usługi księgowe

 • sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS, PFRON
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
 • organizacja szkoleń BHP
 • badanie sprawozdań finansowych – audyt

Magner

Biuro księgowe Zielona Góra

Jeśli poszukujesz profesjonalnego biura księgowego zapraszamy do nas.

Celem Firmy MAGNER jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej i fachowej obsługi księgowej oraz finansowej naszych klientów.

Powierzając nam księgowość, nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie, koncentrując swoją uwagę na rozwoju działalności. W każdej chwili mogą liczyć na fachową pomoc i wsparcie z naszej strony.

Prowadzimy obsługę księgową dla małych firm, spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych.

Gwarantujemy rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków, pełną poufność przekazywanych informacji oraz miłą i profesjonalną obsługę.

Księgowość dla każdego

Usługi księgowe

Ze względu na częste zmiany przepisów dobra księgowa lub księgowy to osoba, której potrzebuje Twoja firma. Zleć prowadzenie księgowości profesjonalistom i śpij spokojnie.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów i stale podnosimy nasze kwalifikacje

Z każdym Klientem zdecydowanym na współpracę z naszym biurem, w zakresie prowadzenia księgowości, podpisujemy umowę, zawierającą wspólne ustalenia dotyczące świadczonych przez nas usług.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania napisz do nas. 

Jakie usługi Cię interesują?

7 + 5 =