Zakup usług szkoleniowych i gastronomicznych w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w różny sposób.

Usługi szkoleniowe a podatek VAT

Usługi szkoleniowe są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabywa usługi szkoleniowe w celu ich odsprzedaży lub wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tych usług.

Usługi gastronomiczne a podatek VAT

Usługi gastronomiczne są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabywa usługi gastronomiczne w celu ich odsprzedaży lub wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tych usług.

Istnieją jednak wyjątki od tych ogólnych zasad:

  1. Usługi gastronomiczne świadczone przez podatników świadczących usługi przewozu osób są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 0% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabywa usługi gastronomiczne w ramach świadczenia usług przewozu osób, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tych usług.
  2. Usługi gastronomiczne świadczone w ramach imprez okolicznościowych są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nabywa usługi gastronomiczne w ramach imprez okolicznościowych, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tych usług.

 

1. Usługi szkoleniowe:

  • zwolnione od podatku VAT
  • prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tych usług

2. Usługi gastronomiczne:

  • opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%
  • prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tych usług
  • opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%
  • brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tych usług

 

Podsumowując, zakup usług szkoleniowych i gastronomicznych w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Odliczenie VAT podlega tylko zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnikowi przysługuje prawo do obliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.