1) Wzrost płacy minimalnej

W roku 2024 wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Wzrost ten będzie dwukrotny w styczniu i lipcu. Pierwsza podwyżka od 1 stycznia 2024 będzie ona wynosiła 4242 zł brutto. Druga od 1 lipca 2024 wyniesie 4300 zł brutto.
Należy pamiętać, że kwoty te dotyczą pracowników pracujący w pełnym wymiarze – pełny etat. Zatrudnionym na niepełny etat kwota ta liczona jest proporcjonalnie w stosunku do wymiaru.

Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy również umowy zlecenie. Stawka minimalna z tytułu wykonywania umowy zlecenie w 2024 roku wzrośnie dwukrotnie w styczniu i w lipcu. Zleceniobiorca od 1 stycznia 2024r. nie będzie mógł zarabiać mniej niż 27,70 zł brutto, natomiast od lipca 2024 roku – 28,10 zł brutto.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastają takie świadczenia jak:

  • Dodatek za pracę w porze nocnej,
  • Odprawa z tytułu zwolnień grupowych,
  • Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania,
  • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

2) Wzrost kwot wolnych od potrąceń

Wzrost płacy minimalnej zwiększy kwoty wolne od potrąceń. Od 1 stycznia 2024 roku kwoty wolne od potrąceń będą wynosić:

  • W przypadku potrąceń niealimentacyjnych – 3221,98 zł.
  • W przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 2416,49 zł.
  • W zakresie kar pieniężnych – 2899,78 zł.

 

3) Wzrost składek ZUS

Za pewne żadnemu przedsiębiorcy nie umknęła informacja, iż od 2024 zmieni się wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, co ma wpływ na wysokość składki ZUS odprowadzanej za przedsiębiorców.

Składki ZUS wzrosną zatem o 12,8 proc. Co to oznacza dla przedsiębiorców i pracowników?
W związku z powyższym w 2024 roku, składka ZUS wyniesie 1600,27 zł – oczywiście bez składki zdrowotnej, której kwota jest obliczana na podstawie formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą musieli zatem zapłacić wyższy ZUS o 181,79 złoty miesięcznie.