Pełna księgowość

MAGNER

Profesjonalna księgowość

Nasze Usługi

Pełna Księgowość

Biuro rachunkowe Magner posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu księgowości. Zespół doświadczonych księgowych z wieloletnim doświadczeniem oferuje kompleksowe usługi księgowe dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji. Nasza oferta obejmuje:

 

  • Weryfikacja poprawności faktur, wystawionych przez klienta;
  • Prowadzenie ksiąg handlowych,
  • Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie i złożenie deklaracji VAT, VAT UE;
  • Rozliczanie zaliczki podatku dochodowego od osób prawnych CIT;
  • Sporządzanie i złożenie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych;
  • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych;
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • Sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

 

Zaufało nam już wielu klientów, ceniących naszą rzetelność, profesjonalizm i elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb. Dbamy o terminowość i kompleksową obsługę, pozostawiając naszym klientom czas na rozwijanie swojego biznesu.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły współpracy i dostosować nasze usługi do Państwa potrzeb.

Kompleksowa Oferta

Dedykowany opiekun

Każdy Klient ma kontakt ze swoim księgowym, który zajmuje się sprawami jego firmy. W razie pytań czy wątpliwości można się z nią konsultować mailowo, telefonicznie bądź osobiście.

Księgowość

Organizaje pozarządowe

Prowadzenie organizacji pozarządowej wiąże się z przestrzeganiem wielu przepisów odmiennych niż w przypadku podmiotów działających komercyjnie.

Organizacje pozarządowe, w zależności od wielkości (zgodnie z ustawą o rachunkowości), mogą prowadzić:

  • księgowość według pełnych zasad ustawy o rachunkowości,
  • uproszoną ewidencję przychodów i kosztów, bez konieczności prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Raz do roku, po zakończeniu okresu rozliczeniowego organizacje pozarządowe zobowiązane są przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe. Na sprawozdanie składają się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Dodatkowe obowiązki ciążą na organizacjach prowadzących działalność gospodarczą (złożenie sprawozdania finansowego do KRS) oraz na OPP (zamieszenie sprawozdania finansowego w internetowej bazie).

Fundacje i stowarzyszenia zobowiązane są także do wypełniania obowiązku sprawozdawczego przed urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Fundacje mają obowiązek składania sprawozdania z działalności obejmującej okres roku kalendarzowego do właściwego ministra, za wyjątkiem fundacji posiadających status OPP, które spełniają określone wymagania art. 12 ust. 2a.

691 952 588

Księgowość

533 985 333

Kadry i Płace

ul. Łężyca-Budowlanych 2F/9

Zielona Góra

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania napisz do nas. 

Jakie usługi Cię interesują?

6 + 6 =